Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@GKristenfoss Det er lov å dele ut vann så vidt jeg vet, men poststemmer anser vi som hovedregel som lite sikkert i Norge og har ikke poststemmer her i landet. Hvorfor synes så mange at dette er demokratisk i USA, men udemokratisk i Norge?

Postet:
2022-01-12 18:37:41