Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@GKristenfoss Fordi du ikke svarte på mitt spørsmål først. Og nei, vi har ikke brevstemming i Norge, kun for borgere som et i utlandet.

Postet:
2022-01-12 20:44:40