Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
Norsk presse omtaler ”antidemokratiske” endringer amerikanske stater. Eksempler jeg har hørt er: mindre poststemmer, nei til listeutdelig i velgerkø, krav til id-kort, like åpningstider og lik finansiering. Finnes det eksempler på at de IKKE nærmer seg norges valglov også?

Postet:
2022-01-12 18:15:15