Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@imperial_metric @Agkiyani @ThomasSeltzer Det er ikke nedlatende å sørge for at folk som utnyttet og begår kriminalitet der sårbare grupper bor blir straffet hardere. Denne kriminaliteten rammer innvandrere hardere enn andre og forslaget ville beskyttet innvandrere. Var dette det beste eksempelet du klarte?

Postet:
2022-01-09 14:51:15