Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@KalleHesst @NRKno @dagsrevyen Avvist?

Postet:
2022-01-07 22:21:18