Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@khtweets71 @NRKno @dagsrevyen @ThomasSeltzer Selve stormingen tror jeg de fleste er enige om, men de bakenforliggende årsakene er mer interessante å høre mer om. Det var dette jeg forsto TS skulle uttale seg om, men vi fikk bare noe billig retorikk om at republikkanerne er lei demokrati. Jeg vil ha noe dypere.

Postet:
2022-01-07 19:59:13