Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@fplstriver @NRKno @dagsrevyen Jo, det var en grei og kort gjengivelse av det ja sa.

Postet:
2022-01-07 11:15:49