Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Vi vil ha flere norske arbeidsplasser, mer norsk verdiskapning og gjerne grønn omstilling kombinert med økt eksport av varer. Da må vi ikke eksportere primærressurser, men foredla varer. Da må vi trygge tilgangen på nok norsk fornybar kraft her til lands.

Postet:
2022-01-05 09:52:29

Delt innhold:
Historiens kraftlinjer
Det er de lave strømprisene våre som, ved siden av en kompetent og høyt utdannet befolkning og høyteknologisk industri, har gjort det mulig for oss å konkurrere med land der arbeidskraften er mye billigere enn her. Sagt på en annen måte: Skal vi konkurrere med vinterens strømpriser, må vi k...