Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Godt nytt år 2022! Det er litt av et år vi har lagt bak oss. Høstens hendelser er friskest i minnet; Historisk godt valgresultat i Stortingsvalget i Oppland med 26 % til Senterpartiet der Bengt og jeg fikk fornya tillit på opplandsbenken. Historisk godt resultat nasjonalt til Senterpartiet med 13,5 %, og en stor stortingsgruppa med god representasjon fra store deler av landet. Senterpartiet fikk statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet, og jeg fikk med meg Maren Grøthe i utdanningskomiteen på Stortinget. Langt viktigere enn posisjoner, er den nye kursen for Norge meisla ut i Hurdalsplattformen. Hele landet skal bli sett, hørt og involvert. Tillitsreform skal bli realisert. Vi skal ha tjenester nær folk og næringsutvikling og arbeidsplasser for flere næringer og folk. Nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidsåret 2022. Regjeringa har snart fungert i 3 måneder - vi har bare såvidt begynt med å gjøre Norge bedre for deg og meg. La oss håpe pandemi og prøvelser blir avløst av gode tider og «ny vår» for folk i hele Norge veldig snart.

Postet:
2022-01-04 20:36:35

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Marit Knutsdatter Strand