Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Ås Avis inviterte til å skrive noen ord om mitt 2021, og noen ønsker for 2022. Også i 2021 har jeg vært så privilegert å få være folkevalgt og stortingsrepresentant. I utdannningskomiteen på Stortinget var jeg så heldig å få være med å vedta fullføringsreformen, som gir alle rett til å fullføre videregående opplæring. I nok et år med pandemi har det vært ekstra meningsfullt å være speiderleder. Jeg håper vi unngår nye nedstengninger i 2022, at koret mitt, Våises, kan ha Diva-konsert som planlagt på Ås kulturhus i mai 2022, og på det politiske plan så håper jeg flertallet i fylkestinget i Viken lander på at vi ikke skal dele opp Viken, men bruke kreftene og ressursene på gode tjenester til innbyggerne i hele fylket. Les mer her:

Postet:
2021-12-30 14:56:35

Delt innhold:
(+) - Også i 2021 har jeg vært så privilegert å få være folkevalgt og Stortingsrepresentant
Ås Avis har invitert noen personer vi har skrevet om i løpet av 2021, til å svare på følgende spørsmål: Hvordan var ditt «koronaår» 2021? Hvilke ønsker har du for det nye året? I dag går spørsmålene til Solveig Schytz.