Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@Rotevatn @fribonde @zweizz Vel. Det har aldri vore dokumentert eller problematisert at bestandsmålet bryt med Bern, om det er rett må det være mulig å lage ei lov som gir rett til å forvalte det same bestandsmålet om ein ynskjer det

Postet:
2021-12-30 11:17:05