Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@Rotevatn @fribonde @zweizz Ikkje overraskande med midlertidig forføyning gitt omfang. Så står det att å sjå endeleg dom, men vi er fort tilbakr det vi var før jul… Vilje til å endre nmfl 18b og c!

Postet:
2021-12-30 10:05:52