Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
Hjerteskjærende og godt innlegg om hva som skjer når kapasiteten i psykiatrien blir for lav. «Jeg foreslår at psykiatrien, og spesielt Oslo universitetssykehus, gransker seg selv og egen drift før de klager på manglende bistand fra politiet». https://t.co/5SWNpG3FWW

Postet:
2021-12-28 23:45:50

Delt innhold:
Det er ikke rart at politiet vegrer seg for å hjelpe psykiatrien
Politiets samfunnsoppdrag er ikke å yte helsehjelp, men med måten psykiatrien driftes på nå, blir de dessverre en slags helsetjeneste.