Person / Aktør:
UD-aspirantene

Innlegg:
Neste kvinne ut er Silje (30) fra Malm i Trøndelag, som stadig imponerer oss med russiskferdighetene, innsatsen i fagforeningen og stor interesse for og kunnskap om Øst-Europa. I tillegg til å snakke russisk kan hun også noe ukrainsk! Silje har tidligere studert russisk språk og litteratur, statsvitenskap og europeiske språk i både Norge og Ukraina. Da hun startet i UD, ble hun først plassert i seksjon for Øst-Europa, Sentral-Asia og regionale organisasjoner. Silje er også svært opptatt av miljø- og klimaspørsmål og har blant annet vært rådgiver i Norsk elbilforening (@elbilforeningen) og engasjert i Natur og Ungdoms Russlandsutvalg (@russlandnu). Silje, du med din solide Øst-Europaerfaring, hva er vel mer naturlig enn at du skal til Dhaka i Bangladesh! Hva ser du mest frem til å lære mer om? Jeg gleder meg til å lære mer om den rike historien til Bangladesh, det bilaterale forholdet mellom Norge og Bangladesh - spesielt samarbeidet på energi og klima 🇧🇩🇳🇴 Bangladesh feirer 50 års uavhengighet i år og Norge var faktisk en av de første landene som anerkjente landet som selvstendig stat🌟 Tore Renbergs bøker blir selvfølgelig med meg på reisen! Du har vært i sluttrunden ved aspirantopptaket en gang tidligere også, – hvilke tips har du inn i prosessen til andre unge lovende? Ikke gi opp og vær deg selv! Bruk erfaringene fra tidligere opptak til din fordel. Du har gjort en strålende innsats med å være aspirantenes skinnende lys i fagforeningen – hva tar du med deg videre fra erfaringen? Uansett hvor man er eller hva man holder på med står man alltid sterkere sammen med andre. Sånn er det i fagforeningen og i utenrikstjenesten generelt, og sånn bør det være når vi jobber spredt for alle vinder over hele verden 🌏

Postet:
2021-12-22 15:08:41