Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Ei endra kompensasjonsordning for kulturlivet er no lagt på høyring: https://t.co/CYfWStgeFd

Postet:
2021-12-22 16:05:19

Delt innhold:
Ei betre og utvida kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring
– I forslaget til kompensasjonsordning som vi no sender ut på høyring, har vi forsøkt å vareta dei meldingane vi har fått frå bransjen undervegs. Målet er at ordninga no skal vere meir treffsikker og føreseieleg enn tidlegare. No vil vi ha høyringsinns...