Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Det er enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet utsettes fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022. https://t.co/B3n9CLdoJH

Postet:
2021-12-22 11:24:28

Delt innhold:
Utsetter nettselskapenes plikt til å innføre effektbaserte tariffer
Det er enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skal tre i kraft 1. januar 2022. Plikten for nettselskapene til å innføre differensierte fastledd basert på effekt utsettes ...