Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@fribonde Det sagt er hovedproblemet med dette at ein ikkje kan klare å halde oppe prisen på råvarene når du svekker kvaliteten på produktet. Så at ikkje dei som skal hente ut pris er meir bevisst på dette er ei gåte for ein enkel kjøtskjærar.

Postet:
2021-12-21 21:02:59