Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@fribonde @zweizz Haha! Det er vel meir et resultat av at «skadepotensiale» er sentralt i fortolkning, og at naturmangfoldloven 18b og 18c gir rom til fortolkning. Der det er tolkningsrom er det rom for interessekamp.

Postet:
2021-12-21 16:36:40