Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@fribonde @zweizz Spørsmålet er vel om ny regjering vil bruke fleirtalet i Stortinget til å styrke hjemmelsgrunnlaget særlig på 18c gjennom nytt lovforslag. Eller om SV har same innflytelse no som Venste hadde dei 8 foregåande åra.

Postet:
2021-12-21 16:41:31