Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@fribonde @zweizz Korrekt. I tillegg er det openbart bra for muligheita til å opprettholde vedtaka om rovviltnemndene bruker meir tid (betre i år) på å gå grundig inn i vurderingar knytt til nettopp skadepotensiale.

Postet:
2021-12-21 16:44:11