Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@Rotevatn @fribonde @zweizz Naturligvis held dei seg til naturmangfoldlova og Bern. Det sentrale er som alltid vurdering og grunngjeving av skadepotensiale, derfor tek det tid. Som alltid før.

Postet:
2021-12-21 17:10:56