Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
Vi aksepterer ikke at markedskreftene får herje med folk i Norge i vinter. Folks strømutgifter skal ned. SV har forhandlet fram endringer som gjør strømpakken bedre og mer rettferdig. - Kompensasjonen øker for alle, - Langt flere med dårlig råd får strømhjelp via bostøtten, ca 50 000 flere vil nå få denne hjelpen med regningene. - Flere skal kunne få strømhjelp via sosialhjelpen, så det finnes et bedre sikkerhetsnett for dem som ikke klarer strømregningen. - Og det blir ikke innført noen ny regel om "rushtidsavgift" på strøm i vår likevel. Ordningen til regjeringen er langt fra perfekt. SV ville hatt større kompensasjon for vanlige folk, og et tak som hindret at mennesker med svært høye inntekter får strømhjelp de ikke trenger. Men det viktigste nå er å få pengene ut til folk, derfor handler vi raskt og stemmer pakken gjennom når vi nå har fått til endringer som både gir mer til folk flest og sikrer mennesker med dårlig råd langt bedre. #fordemange

Emneknagger:

Postet:
2021-12-17 14:43:30