Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Viken gir nye muligheter, ikke minst for sømløs kollektivtrafikk og Norges beste videregående skole, -som Ap-Sp-fylkesrådet ikke er i nærheten av å forsøke å ta ut. Vi skal framover, ikke bakover og ønsker ikke en reversering av regionreformen. Fylkesrådet foreslår at Viken skal deles opp i tre fylker. Det blir svært kostbart, og kommer til å få negative konsekvenser både for videregående skoler, kollektivtransport, sykkelveier og veivedlikehold. Det er fylkestinget i Viken som skal vedta Vikens framtid, og det er ikke klart om det blir flertall i fylkestinget for en oppdeling. Nå sendes rapporten om konsekvensene av en eventuell oppdeling på høring - håper mange benytter muligheten til å si sin mening.

Postet:
2021-12-17 13:28:19

Delt innhold:
Oppdeling av Viken blir svært kostbart og vil gå ut over innbyggerne
-Fylkesrådet har satt i gang det som kan bli en svært kostbar prosess om mulig oppdeling av Viken. Det er også en prosess som vil […]