Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
KORONASTØTTE: 1,1 milliarder kroner går til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet https://t.co/YjtNAb0uuH

Postet:
2021-12-14 14:17:48

Delt innhold:
Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet
Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med forbedrede støtteordninger. Vi styrker nå ulike ordninger for å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er ...