Person / Aktør:
Svein Roald Hansen
Svein Roald Hansen
Parti: AP

Innlegg:
Er ikke det fint? https://t.co/xlNZn0pDzA

Postet:
2021-12-14 11:09:14

Delt innhold:
Fortsatt positive holdninger til innvandrere
I løpet av de siste årene har holdningene til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.