Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@linevenelite @mimirk 😳 Ok, så vi er enig om at dette ikke er omfordeling!? Så hva mente du med å så ettertrykkelig skrive at dette er omfordeling da?

Postet:
2021-12-13 16:12:11