Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Strøm-kompensasjon for husholdninger, regjeringa vil sikre folk mulighet til å ha varmen på videre i vinter: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

Postet:
2021-12-13 13:05:07

Delt innhold:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE
Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbake