Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Fra 1. januar kommer det en økning i nettleien, og dessuten en ny «rushtidsavgift» på strøm. Samtidig blir slusene til det europeiske kraftmarkedet åpnet for fullt. Blir du betrygget av Jonas Gahr Støres svar på Sofie Marhaugs spørsmål?

Postet:
2021-12-11 20:00:30