Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Kystverket ønsker en ny farled vest for Håøya i #Oslofjorden. Venstre og Ola Elvestuen ber regjeringen avblåse arbeidet med en gang -fordi de negative konsekvensene både for livet i fjorden, for kulturminnevern og for bruken av fjorden åpenbart er svært negative. Det vil dessverre ikke regjeringen gjøre. Heldigvis har vi Line Stokholm i Frogn Venstre og Elisabeth Holter-Schøyen i Asker Venstre som gjør jobben i Frogn og Asker kommunestyre. Venstre kjemper sammen for rein og levende Oslofjord. For #naturvern, #biologiskmamgfold, #friluftsliv, #kulturminnevern. Les mer i Aftenposten:

Emneknagger:

Postet:
2021-12-11 13:05:31

Delt innhold:
Kystverket vil sprenge i vernet undervannsmur
Kystverket vurderer å sprenge i undervannsmuren ved Oscarsborg for å minke risikoen for ulykker i farvannet. Ola Elvestuen (V) vil stanse planen.