Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Ungdom (SU)
Parti: SV

Innlegg:
De økonomiske ulikhetene i Norge har økt de siste årene. Vi har fått flere milliardærer, og samtidig har andelen barn som vokser opp i fattigdom økt. Vi krever et omfordelende skattesystem!

Postet:
2021-12-08 16:06:28