Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal reduseres med minst 50 prosent innen 2030. Gjennom #Klimasats gir regjeringen kommuner og fylkeskommuner viktig støtte til deres arbeid med å redusere utslippene fra hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Emneknagger:

Postet:
2021-12-10 10:28:37

Delt innhold:
80 millioner til utslippsfrie hurtigbåter - Miljødirektoratet
Gjennom Hurtigbåtprogrammet under Klimasats får to fylkeskommuner penger til å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter.