Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Utgifter til tjenester nær folk - og alle de viktige ansatte som står i dette hver dag - blir fulgt tett av regjeringa. Ikke nøl med å synliggjøre kostnadene med koronatiltak! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-blir-kompensert-for-koronatiltak/id2891403/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20211208

Postet:
2021-12-08 17:58:59

Delt innhold:
Kommunene blir kompensert for koronatiltak
- Kommunene og fylkeskommunene vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.