Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
@PepsiGro Det jeg siktet til var at kapasiteten fra SE3 til NO1 er redusert. Vanligvis er det 2000 MW, men i perioder har det denne høsten vært nede i en tidel av dette.

Postet:
2021-12-07 19:32:20