Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Tidligere statsminister og fylkesmann Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning. https://t.co/j3NxdH2xw9.

Postet:
2021-12-06 17:55:41

Delt innhold:
Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning
Tidligere statsminister og fylkesmann Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning.