Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
17,2 år i snitt før folk forteller om seksuelle overgrep. Men - det er ingen naturlov! Gode råd på veien: - Tør å spørre. - Vis at du tåler. - Vis at du virkelig bryr deg. Og: Husk å samarbeide tett med barnet/ungd. Det er ofte mye som ikke er fortalt. Trygghet = avgjørende.

Postet:
2021-12-02 12:16:43