Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
NRK bidreg positivt til mediemangfaldet og det samla tilbodet til publikum. Det er eitt av funna i ny rapport frå @Medietilsynet som blei overlevert kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen i dag https://t.co/q6yK24xXvR

Postet:
2021-11-29 11:45:36

Delt innhold:
Medietilsynet overleverte NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren
Det er ingen grunn til å innskrenke NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet, er Medietilsynets vurdering i en ny utredning.