Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@SalihTorgeir @JontheThrasher Det du egentlig sier er at du ikke er spesielt begeistret for at noen tar et oppgjør med åpenbar og grov rasisme, fordi vedkommende ikke anerkjenner konspirasjonsteorier om systematisk rasisme og at shampoo kan være rasistisk. Det er mildt sagt farlig tankegods!

Postet:
2021-11-28 20:52:04