Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@SalihTorgeir @JontheThrasher Ja, det er såre enkelt. Flesteparten av dem kommer med lav kompetanse og manglende språkferdigheter og har dermed dårligere forutsetning for å lykkes i et høyteknologisk og høykompetent samfunn.

Postet:
2021-11-28 22:23:53