Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@jarlsbo @ginabarstad @olavtorvund @Trettebergstuen Erfaring i hvordan spille fotball i vm eller hvordan ikke forholde seg til menneskerettigheter?

Postet:
2021-11-27 15:08:18