Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@MrIdrett @jarlsbo @ginabarstad @olavtorvund @Trettebergstuen @VgNettAnders @leifwelhaven Hadde en boikott gitt et annet utfall? Og i såfall for hvem?

Postet:
2021-11-27 16:13:26