Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@MrIdrett @jarlsbo @ginabarstad @olavtorvund @Trettebergstuen @VgNettAnders @leifwelhaven Gitt "tvilsomme" regimer: 1) Vi bør uansett ikke være tilstede der vi ikke er kvalifisert. 2) Der vi er kvalifisert mener jeg vi bør stille. Dialog er alltid det beste utgangspunktet. 3) Det viktigste er å IKKE velge fremtidige arrangører vi ikke vil assosieres med.

Postet:
2021-11-27 16:32:12