Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@ginabarstad @olavtorvund @Trettebergstuen Hvorfor skulle norske myndigheter besøkt et mesterskap Norge ikke deltar i?

Postet:
2021-11-27 14:05:43