Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Ungdom (SU)
Parti: SV

Innlegg:
I dag er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Over hele verden rammes kvinner av vold. Fellesnevneren for denne volden er at den rammer kvinner, fordi de er kvinner, og at det er menn som utøver den. Vold er ikke noe som skjer mellom husets fire vegger - det er et enormt samfunnsproblem! Derfor markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Postet:
2021-11-25 12:02:30