Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
I dag er det den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi i Arbeiderpartiet mener mangel på likestilling er både årsak til og konsekvens av vold mot kvinner. Forebygging av vold i nære relasjoner krever hele samfunnets innsats. Det handler om å forsterke tilliten folk imellom, jobbe for et samfunn hvor alle blir sett og hjulpet, og hvor alle er like mye verdt!🌹

Postet:
2021-11-25 09:52:11