Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Vi vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Denne uken har private barnehager aksjonert. Det mener vi er feil og at det rammer uskyldige familier. SV vil endre lovverket slik at all offentlig støtte og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

Postet:
2021-11-24 14:49:00