Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
SV har vært opptatt av noen klare og enkle prioriteringer i budsjettforhandlingene. Det som trengs er kutt i klimagassutslippene og bygging av grønne næringer, mer rettferdig fordeling og nye skritt mot profitt i velferden. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi jobber videre, for dette er så utrolig viktig for mange!

Postet:
2021-11-24 17:46:05