Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Alle mennesker har rett på et liv fritt for overgrep og vold. Vold rammer jenter og kvinner, uavhengig av opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Kvinner over hele verden er utsatt for vold i hjemmet, og i flere land er det ikke engang forbudt. Barneekteskap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, menneskehandel og seksuell trakkasering er fortsatt omfattende. Vold mot kvinner et et samfunnsproblem, også i Norge. Derfor markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Postet:
2021-11-25 10:00:39