Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Ønskjer du å kunne ta nattog mellom Oslo og København? Det er fullt mogleg eit slikt tilbod, men det er naudsynt med meir kunnskap før samf.min. @joinnyg kan ta endeleg stilling til dette. https://t.co/M1lnvaJbpP

Postet:
2021-11-25 09:46:50

Delt innhold:
Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap
– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernb...