Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@FkBanned Definisjonen på innvandrerbakgrunn omfatter også de som er født i Norge av to utenlandske foreldre, det er Jo Benkow. Så er det riktig at Diriks ikke var president etter 17. mai, så han kan jo diskuteres. Diderich Hegermann, født i Tyskland, var også president.

Postet:
2021-11-24 22:43:14