Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
For første gang er villaks og villrein på @artsdatabanken sin rødliste 🐟🦌 #rødlista utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag. Den sier noe om hvordan det går med 23.405 arter i Norge. Den forteller at 86 prosent av de truede artene er i tilbakegang, og viser at vi må gjøre mer for å redde dem🦸‍♂️ Regjeringen vil intensivere arbeidet med å redde truede arter og naturtyper. 🌱Det er ødeleggelse og tap av artenes leveområder som følge av arealendringer som berører flest arter. Men ekspertene ser også at klimaendringer har en negativ påvirkning for langt flere norske arter enn tidligere. Les mer i lenken i bio.

Emneknagger:

Postet:
2021-11-24 13:01:08